PRIVACY POLICY

The policy is addressed to users of the website www.dpvision.pl. The Policy describes the rules of collection and use of data of users of the Website, which are collected directly from them or through cookies and similar technologies.

Data controller and contact to him.

The administrator of the data collected in connection with the use of the Website is Anna Libront, conducting business under the company: DP Vision Anna Libront, with registered office in Bukownica (63-840 Krobia), NIP: 9721332286, tel.: 665 113 132, e-mail: kontakt@dpvision.pl. In matters related to the processing of your data by the Administrator, you can contact using the above address data.

Who is the policy aimed at?

- Persons using the Website
- Clients and contractors
- Potential customers
- Recipients of marketing content
- Persons acting on behalf of clients


Data source.

The controller obtains data directly from the data subjects. Data may be obtained, among other things, in connection with contacting the Administrator through the contact form available on the Website.

Data of persons acting on behalf of clients and contractors may be transferred to the Administrator in the content of concluded contracts or orders.

The administrator may also obtain data from publicly available sources, such as the National Court Register, CEIDG or the white list of taxpayers in order to try to establish cooperation or verify the registration data of the client/contractor. The extent of the data obtained is consistent with the scope of the information made publicly available in these registers.

Purpose and basis of data processing.

Kategorie osób Czas przechowywania danych
Osoby korzystające z Serwisu Dane związane z analizą ruchu sieciowego w Serwisie gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Odbiorcy treści marketingowych Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów Dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy. Dane związane z prowadzoną korespondencją przez okres 5 lat po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

Accordingly, we process personal data of the usual categories, such as: name, telephone number, IP or e-mail address. In addition, for the purposes related to the performance of the contract and related issues, we also process such personal data of the usual categories as: name, surname of persons representing the entity with which the contract was concluded, business e-mail address and telephone number, business address, possibly PESEL or NIP.

The right to withdraw consent.

You may withdraw your consent to the processing of contact data at any time by contacting the Administrator. The withdrawal of consent may hinder or prevent contact with you. However, the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.

Duration of data storage.

Okej, oto ta sama tabela, ale z obramowaniem: ```html
Kategorie osób Czas przechowywania danych
Osoby korzystające z Serwisu Dane związane z analizą ruchu sieciowego w Serwisie gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Odbiorcy treści marketingowych Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów Dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy. Dane związane z prowadzoną korespondencją przez okres 5 lat po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
``` Zauważ, że w tym przypadku użyłem koloru "white" dla obramowania. Możesz zmienić ten kolor na dowolny, który chcesz, poprzez zmianę wartości "white" na coś innego (na przykład "black" dla czarnego obramowania).

Voluntary provision of data.

Kategorie osób Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych
Osoby korzystające z Serwisu Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
Klienci i kontrahenci W zakresie danych potrzebnych do zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.
Potencjalni klienci Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub przekazania oferty.
Odbiorcy treści marketingowych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów W zakresie danych potrzebnych do zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. W zakresie innych danych ich podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na współprace z klientem lub kontrahentem.

Rights resulting from the GDPR in the field of processed data.

Every person has the right to:

Withdrawal of consent on the basis of which the data are processed;
Requests from the Administrator to access their personal data, their rectification, deletion or restriction of processing, or the right to object to processing, as well as the right to data portability.
In order to exercise your rights, you must contact the Administrator in writing, by e-mail or by phone.

Any person whose data is processed by the Administrator has the right to lodge a complaint about unlawful processing to the President of UODO.

Recipients of personal data.

Recipients of personal data can only be entities that are entitled to receive them under the provisions of the law. In addition, your data may be shared with couriers, postal operators, hosting provider, mail server, cooperating law firm, accounting office.

Transfer of data to a third country or international organisation.

In part, we transfer personal data to third countries outside the European Union. In each case, however, the Administrator has taken care of an adequate level of data protection:

In the case of Google Analytics (USA), an adequate level of data protection results from the Standard Contractual Clauses (SCC) (Art. 46 (2) (c) and (d) GDPR).

Use of cookies and similar technologies.

The website allows the collection of information about the user through cookies and similar technologies, the use of which most often involves the installation of this tool on the user's device (computer, smartphone, etc.). Cookies are placed on the device you use to browse the Website. This information is used to remember the user's decisions (choice of font, contrast, policy acceptance), to collect information about the user's device and his visit for security purposes, but also to analyze visits and customize content.

The information obtained through cookies and similar technologies is not combined with other data of users of the Website, nor is it used to identify them by the Administrator.

The website uses the following cookies:

Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the functioning of the Website and cannot be disabled in the systems. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the site will not work. These cookies do not store any personal information.

Advertising cookies from our advertising partners
These cookies may be set by our partners through the Service. They may only be used with your consent. They do not store personal data directly, but are based on the unambiguous identification of the browser and the Internet equipment.

Functional cookies
These cookies enable the Service to provide greater functionality and personalization for the user of the Service. If you do not allow the use of these cookies, some or all of the services associated with the Service may not function properly.

Analytical cookies
These cookies allow the Administrator to count visits and traffic sources, so that he can measure and improve the performance of the Service. All information collected by these cookies is aggregated and thus anonymous. If you do not allow the use of these cookies, we will not know when you visited our website.

By default, only the necessary files are enabled, which enable the correct operation of the Website. The inclusion of other files (analytical, functional and marketing) depends on your decision. Below you can accept all files or refuse to use them (except necessary).

We use two types of cookies:

Session cookies: are stored on the User's Device and remain there until the end of the session of the respective browser. The saved information is then permanently deleted from the Device's memory. The mechanism of session cookies does not allow the downloading of any personal data or any confidential information from the User's Device.


Persistent cookies: they are stored on the User's Device and remain there until they are deleted. Termination of a given browser session or disabling the Device does not remove them from the User's Device. The mechanism of persistent cookies does not allow the downloading of any personal data or any confidential information from the User's Device.


The Website User has the possibility to set in the browser the blocking of certain types of cookies and other technologies, by specifying, for example, that only those that are necessary for the correct display of the Website will be allowed. It is not only possible to disable “strictly necessary cookies”. The User can change the settings regarding cookies in the settings of the web browser at any time, e.g.: automatic blocking of the use of cookies, forcing consent to the storage of information each time (below are the addresses of the pages on which descriptions of how to make the change are posted).


We use the collected cookies in:

Google Analytics — uses cookie technology to enable the Website to analyse traffic sources and how visitors use it.


Google Ads — uses cookie technology in order to enable the Website to assess the correctness and effectiveness of the advertising activity carried out using the Ads network.


The data used in these solutions is always anonymous data. We do not transfer any personal data.

Social Media Plugins

For data protection reasons, we do not place social media plug-ins directly on our websites.

Last update of the Privacy Policy: 13-07-2023